Łebski Klub Żeglarski

Energa Puchar Małych Żagli Łeba 2021

Energa Puchar Małych Żagli Łeba 2021
Utworzono: 28-06-2021

REGATY ENERGA PUCHAR MAŁYCH ŻAGLI ŁEBA 2021

ŁEBA 07-08 LIPCA

w klasie BIC TECHNO 4.0, 5.8, 6.8 i 7.8

1.TERMIN I MIEJSCE REGAT

 Regaty rozegrane zostaną w dniach 07-08.07. 2021 r. Miejscem regat jest Morze Bałtyckie na plaży zachodniej w Łebie Parking Łeba

 Start do pierwszego wyścigu 07.07. 2021 r.  godz. 12.00

2. ORGANIZATOR

 Łebski Klub Żeglarski.

SPONSOR:

Grupa Energa

2.1 PARTNERZY

Parking Łeba
Pomorski Związek Żeglarski
Burmistrz Miasta Łeby Łeba Miasto
Port Jachtowy Przystań Łeba
beKite
Hydrosfera

3.BIURO REGAT

  Baza Łebskiego Klubu Żeglarskiego na plaży zachodniej

4. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF

5.ZGŁOSZENIE DO REGAT

5.1 Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres zarzadlkz@gmail.com w terminie do 05.07.2021. Zgłoszenie nadesłane po upływie powyższego terminu będą podlegały opłacie podwyższone o 1/2 wartości wpisowego.

5.2 Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:

  • klasę jachtu (z rozmiarem żagla)
  • numer na żaglu
  • imię i nazwisko
  • data urodzenia
  • nr. licencji
  • nr. ubezpieczenia
  • data ważności badań lekarskich.

Nieprawidłowo nadesłane zgłoszenia będą traktowane jako ich brak i podlegać będą podwyższonej opłacie tak jak w przypadku zgłoszenia po ustalonym terminie.

5.3 Zgłoszenie ostateczne przyjmowane będzie w biurze regat w dniu 07.08.2020 w godz. 9.00 – 10.00

5.4  Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: • dowód wpłaty wpisowego do regat; • aktualne badanie lekarza sportowego; • licencja sportowa; • ubezpieczenie OC; • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłoszonej deski windsurfingowej z ustalonym numerem klasowym; • licencja PZŻ na reklamę indywidualną.

WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW

 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.

Opłata wpisowa do regat dla zawodników:

   100 zł

Dane do przelewu: nr konta: 41 9324 0008 0000 7849 2000 0010

Łebski Klub Żeglarski
Ul. Bursztynowa 2 
84-352 Wicko
w tytule podając: Wpisowe Puchar Małych Żagli Łeba

7.PROGRAM REGAT

sobota:

 9.00-10.00 Zgłoszenia

11.00 Otwarcie Regat

12.00 start do pierwszego wyścigu

 godz.18.00 Beach Party

niedziela:

11.00 wyścigi

16.00 zakończenie regat

7.1 planowane jest rozegranie 8 wyścigów

7.2 W dniu 08.07.2020 r. sygnał ostrzeżenia ostatniego wyścigu nie może być podany później niż o godzinie 14.00 

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Będzie przedstawiona i rozdana w dniu 07.07.2021 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

9.PUNKTACJA

Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne.

Przy rozegraniu 4 do 8 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.

10.ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW.

 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11.PRAWA DO WIZERUNKU.

 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12.NAGRODY

Nagradzane będą 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii.

13.ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.

ZAPRASZAMY!

Regaty dofinansowane przez Pomorską Federację Sportu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Przejdź do góry strony