Łebski Klub Żeglarski

Regaty Energa Puchar małych Żagli 2020

Regaty Energa Puchar małych Żagli 2020
Utworzono: 28-07-2020

REGATY ENERGA PUCHAR MAŁYCH ŻAGLI ŁEBA 2020

ŁEBA 22-23 SIERPNIA

w klasie BIC TECHNO 4.0, 5.8 i 6.8

1.TERMIN I MIEJSCE REGAT

Regaty rozegrane zostaną w dniach 22-23.08 2020 r. Miejscem regat jest Morze Bałtyckie na plaży zachodniej w Łebie Parking Łeba.
Ze względu na warunki atmosferyczne zawody mogą odbyć się na jez. Sarbsko, przy kampingu Habenda windsurfing – akwen rezerwowy.
Start do pierwszego wyścigu 22.08. 2020  godz. 12.00

2. ORGANIZATOR

 Łebski Klub Żeglarski.

SPONSOR:

Grupa Energa

2.1 PARTNERZY

 • Parking Łeba
 • Gdański Okręgowy Związek Zeglarski
 • Burmistrz Miasta Łeby Łeba Miasto
 • Port Jachtowy Przystań Łeba
 • beKite
 • Gmina Wicko

3.BIURO REGAT

Baza BeKite na plaży zachodniej

4.PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF

5.ZGŁOSZENIE DO REGAT

5.1 Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres zarzadlkz@gmail.com w terminie do 10.08.2020. Zgłoszenie nadesłane po upływie powyższego terminu będą podlegały opłacie podwyższone o 1/2 wartości wpisowego. Istnieje możliwość darmowego noclegu w Szkole Podstawowej w Łebie, ilość miejsc ograniczona, prosimy o informacje o chęci skorzystania z noclegu wraz z e-mailem zgłoszenia do 10.08.2020 na adres: zarzadlkz@gmail.com

5.2 Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:

 • klasę jachtu (z rozmiarem żagla)
 • numer na żaglu
 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • nr. licencji
 • nr. ubezpieczenia
 • data ważności badań lekarskich.

Nieprawidłowo nadesłane zgłoszenia będą traktowane jako ich brak i podlegać będą podwyższonej opłacie tak jak w przypadku zgłoszenia po ustalonym terminie.

5.3 Zgłoszenie ostateczne przyjmowane będzie w biurze regat w dniu 22.08.2020 w godz. 9.00 – 10.00

5.4  Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: • dowód wpłaty wpisowego do regat; • aktualne badanie lekarza sportowego; • licencja sportowa; • ubezpieczenie OC; • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłoszonej deski windsurfingowej z ustalonym numerem klasowym; • licencja PZŻ na reklamę indywidualną.

6.WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
Opłata wpisowa do regat dla zawodników: 100 zł
Dane do przelewu: nr konta: 41 9324 0008 0000 7849 2000 0010

Łebski Klub Żeglarski
Bema 9
84-360 Łeba
w tytule podając: Wpisowe Puchar Małych Żagli Łeba

7.PROGRAM REGAT

sobota:

9.00-10.00 Zgłoszenia
11.00 Otwarcie Regat
12.00 start do pierwszego wyścigu
godz.18.00 Beach Party

niedziela:
11.00 wyścigi
16.00 zakończenie regat

7.1 planowane jest rozegranie 8 wyścigów

7.2 W dniu 23.08.2020 r. sygnał ostrzeżenia ostatniego wyścigu nie może być podany później niż o godzinie 14.00 

8.INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Będzie przedstawiona i rozdana w dniu 11.07.2019 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

9.PUNKTACJA

Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne.
Przy rozegraniu 4 do 8 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.

10.ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW.

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11.PRAWA DO WIZERUNKU.

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12.NAGRODY

Nagradzane będą 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii.

13.ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.

ZAPRASZAMY!

Przejdź do góry strony