Łebski Klub Żeglarski

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
Utworzono: 07-05-2019

Łeba, dnia 7 maja 2019 roku

Łebski Klub Żeglarski
Łeba, ul. Bema 9
84-360 Łeba
NIP 8411338644, REGON 770805824

Tel. 794 409 404
e-mail: zarzadlkz@gmail.com, Internet: www.lkz.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty sprzedaży fabrycznie nowego sprzętu / wyposażenia / usług niezbędnych do prowadzenia edukacji żeglarskiej w formie szkoleń wind- oraz kitesurfingowych na Jeziorze Sarbsko gmina Łeba zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Lp

Nazwa

I.

Zadanie 1. Zestaw sprzętu pomocniczego do prowadzenia szkoleń wind- oraz kitesurfingowych – zgodnie z poniższą specyfikacją:

A

Łódź motorowa typu RIB – szt. 1

1

Kategoria projektowa C lub B

2

Liczba komór: 4 – 6

3

Długość całkowita 4,6 – 5,0 m

4

Szerokość całkowita 2,0 – 2,4 m

5

Ładowność 550 – 950 kg

6

Dopuszczalna liczba osób 6 – 8

7

Silnik zaburtowy o mocy 50 – 70 KM

8

Pokład samoodpływowy

9

Konsola sterowa z owiewką

10

Siedzisko sternika 

11

Automatyczna pompa zęzowa 

12

Akumulator

13

Kompletny układ sterowania

14

Wbudowany zbiornik paliwa

15

Miękkie dno

B

Wózek do łodzi RIB (przyczepa podłodziowa) – 1 szt.

1

Jednoosiowy

2

Regulowana długość (możliwość przewozu łodzi o długości 4,5 – 5,0 m)

3

DMC do 750 kg

4

Wciągarka z taśmą

5

Koło podporowe

6

Podpory boczne rolkowa min. 2 sztuki

7

Rolki kilowe min. 3 sztuki

8

Wysuwany panel oświetlenia

C

Skuter wodny – 1 szt.

1

Typu rescue (ratowniczy)

2

Wymiary maksymalne (dług. x szer.): 3 000 x 1 300 mm

3

Waga maksymalna: 220 kg

4

Ładowność minimalna: 150 kg

5

Ilość miejsc: minimum 2

6

Silnik chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 90 KM i pojemności nie mniejszej niż 850 cm3

7

Zbiornik paliwa o pojemności minimum 20 ltr

D

Platforma ratownicza do skutera – 1 szt.

1

Wyporność: minimum 140 kg

2

Waga: maksimum 32 kg

3

Wymiary: długość 160 – 170 cm

 

szerokość 90 – 100 cm

wysokość 8 – 12 cm

4

Materiał: polietylen

5

Konstrukcja: wewnętrzna komora powietrzna z minimum jednym korkiem spustowym

E

Przyczepka do przewozu skutera – 1 szt.

1

Jednoosiowa

2

Umożliwiająca transport skutera wodnego o wymiarach nieprzekraczających (dług. x szer.) 3 000 x 1 300 mm i masie nie większej niż 220 kg

II.

Zadanie 2. Zestaw sprzętu do prowadzenia szkoleń wind- oraz kitesurfingowych – zgodnie z poniższą specyfikacją:

A

Deska windsurfingowa – szt. 5

1

Spełniająca wymogi klasy regatowej dla osób poniżej 17 lat TECHNO 293 ONE DESIGN

2

Szerokość deski 79 cm

3

Długość deski 293 cm

4

Objętość deski 205 ltr

5

Statecznik

6

Miecz

7

Szyna masztowa

8

Możliwość regulacji położenia uchwytów na stopy

B

Latawiec – szt. 5

1

Konstrukcja pompowana

2

Wzmocniony do używania na morzu i fali (wave)

3

Data produkcji nie starszy niż 2017

4

Powierzchnia od 7m2 do 14m2

C

Deska kite – szt. 2

1

Przeznaczenie – deska wave

2

Długość pomiędzy 5 a 6 stóp

3

Rok produkcji 2017 lub późniejszy

D

Bar kite – szt. 5

1

4-linkowy, dostosowany do oferowanego latawca

E

Deska szkoleniowa – szt. 10

1

Objętość 120 – 180 ltr

2

Miecz

3

Statecznik

4

Przeznaczona do szkolenia dzieci i młodzieży

F

Pędnik szkoleniowy – szt. 12

1

Żagiel o powierzchni 2,5m2 – 5,8m2

2

Maszt epoksydowy lub węglowo-epoksydowy

3

Bom dedykowany

III.

Zadanie 3. Kontener wystawowy – 1 sztuka – zgodnie z poniższą specyfikacją:

1

Wymiary całkowite:

 

Długość 6,80 – 7,20 m

Szerokość 3,00 – 3,40 m

Wysokość 3,40 – 3,60 m

2

Konstrukcja nośna: szkielet stalowy samonośny z profili zamkniętych + wzmocnienia kątownikami / ceownikami, pokryty farbą antykorozyjną

3

Konstrukcja ścian: płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym grubości min. 90 mm, na zewnątrz blacha stalowa o grubości min. 0,55 mm i powłoce poliuretanowej w kolorze RAL 8017 lub porównywalnym, wewnątrz blacha stalowa o grubości min. 0,40 mm i powłoce poliuretanowej RAL 9016 lub porównywalny, elewacja w formie deski elewacyjnej

4

Konstrukcja dachu: płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości min. 100 mm, na zewnątrz blacha stalowa o grubości min. 0,55 mm i powłoce poliuretanowej w kolorze RAL 8017 lub porównywalnym, wewnątrz blacha stalowa o grubości min. 0,40 mm i powłoce poliuretanowej w kolorze RAL 9016 lub porównywalnym

5

Konstrukcja podłogi: profile stalowe spawane co 40 – 120 cm pomalowane farbą antykorozyjną, blacha trapezowa lub porównywalna, ocieplenie styropianem, płyta podłogowa o grubości min. 18 mm, wykładzina typu linoleum, listwy przypodłogowe wykańczające

6

Stolarka okienno – drzwiowa:

 

– witryna aluminiowa o wymiarach (szer. x wys.) 360 x 250 cm w podziale na 1 – 4 segmenty

– dwa okna aluminiowe o wymianach co najmniej 120 cm x 70 cm (szer. x wys.)

– drzwi aluminiowe w pełni przeszklone o szerokości minimum 90 cm i wysokości oferowanej witryny

7

Podstawowa instalacja elektryczna: nawierzchniowa, hermetyczna: (okablowanie, łączniki oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, gniazdka)

8

Podstawowa instalacja wodnokanalizacyjna (WC, umywalka)

IV.

Zadanie 4 Wydanie certyfikatu IKO3 – 20 sztuk zgodnie z poniższymi warunkami

1

Czas trwania szkolenia (obejmuje zakres teoretyczny oraz praktyczny): 30 godzin

2

Miejsce szkolenia: jezioro Sarbsk, gm. Wicko

3

Ilość uczestników: 20 osób

4

Ukończenie szkolenia potwierdzone wydaniem certyfikatu IKO3

5

Jeden instruktor przypada na maksymalnie dwóch uczestników szkolenia podczas zajęć praktycznych

6

Instruktorzy posiadają aktualne uprawnienia do prowadzenia zajęć szkoleniowych kite

Uwagi:

 1. Oferta powinna obejmować sprzedaż usług oraz fabrycznie nowego sprzętu / wyposażenia w wyżej podanej specyfikacji, objętych gwarancją fabryczną producenta
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez oferenta oferty na jedno, kilka lub wszystkie zadania objęte niniejszym zapytaniem
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia sprzętu / wyposażenia o specyfikacji nie gorszej niż wskazana powyżej w zakresie parametrów pracy / wyposażenia, tj. uzyskującej przynajmniej te same parametry użytkowe przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych.
 4. W cenie oferty należy uwzględnić dostawę oferowanych sprzętu / wyposażenia do miejsca użytkowania tj. do siedziby Zamawiającego w Łebie, oraz, w przypadku zadania 1a, uruchomienie urządzenia w miejscu dostawy.
 1. Warunki udziału w postępowaniu

Do postępowania dopuszczone zostaną podmioty, które:

  1. zaoferują sprzęt / wyposażenie / usługę spełniające kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia powyżej
  2. prowadzą działalność w zakresie produkcji lub handlu hurtowego
   oferowanym sprzętem / wyposażeniem / świadczeniem usług szkoleniowych
  3. udzielą gwarancji na oferowany sprzęt / wyposażenie o czasie trwania minimum 12 miesięcy (zadanie 3 – 36 miesięcy)
  4. przewidują wpłatę przez Zamawiającego zaliczki na poczet zakupu oferowanego sprzętu / wyposażenia / usługi o wartości nie przekraczającej 70% wartości złożonej oferty
  5. zaoferowany termin dostawy oferowanego sprzętu / wyposażenia nie przekroczy jednego miesiąca liczonych od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza)
  6. nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z objaśnieniami wskazanymi poniżej
 1. Kryteria oceny ofert
  Wybór najkorzystniejszej oferty, oddzielnie dla każdego zadania, nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  1. cena netto oferty maks. 8 pkt
  2. wartość netto wnioskowanej zaliczki maks. 2 pkt
  3. w przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów wyżej w rankingu znajdzie się oferta, która uzyskała niższą cenę netto a następnie niższą wartość netto wnioskowanej zaliczki
 1. Opis sposobu przyznawania punktacji
  1. oferta o najniższej cenie netto otrzyma 8 punktów natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wg wzoru: ceny netto najtańszej oferty / cena netto ocenianej oferty x 8 punktów
  2. oferty otrzymają punkty wg wzoru:
   2 punkty x ( 70 – ((wartość netto wnioskowanej zaliczki / łączna cena netto) x 100))
   ______________________________________________________________________
   70
 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia
  Wykluczeni z postępowania zostaną oferenci, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu tj.
  1. zaoferują sprzęt / wyposażenie nie spełniające kryteriów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia powyżej
  2. nie prowadzą działalności w zakresie produkcji lub handlu hurtowego
   oferowanym sprzętem / wyposażeniem / świadczeniem usług szkoleniowych – warunek ten zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego na etapie oceny ofert na podstawie danych dotyczących oferenta widniejących w systemach CEIDG, KRS i ich odpowiednikach zagranicznych oraz ogólnie dostępnych informacji (internet, wywiadownie handlowe itp.)
  3. udzielą gwarancji na oferowany sprzęt / wyposażenie o okresie krótszym niż 12 miesięcy (zadanie 3 – 36 miesięcy) – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty
  4. zażądają wpłaty przez Zamawiającego zaliczki na poczet zakupu oferowanego sprzętu / wyposażenia o wartości przekraczającej 70% wartości złożonej oferty
  5. zaoferują sprzedaż oraz dostawę oferowanego sprzętu / wyposażenia w okresie dłuższym niż jeden miesiąc licząc od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza) – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty
  6. są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty oraz dodatkowego oświadczenia Zamawiającego
 1. Termin składania ofert
  Termin składania ofert upływa w dniu 22 maja 2019 roku
 1. Termin realizacji zamówienia
  Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia i zgłoszenia zakończenia dostawy urządzeń / wyposażenia wynosi jeden miesiąc liczony od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza).
 2. Wytyczne dotyczące składania oferty
  Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w nagłówku niniejszego zapytania lub złożyć osobiście / przez osobę upoważnioną w siedzibie Zamawiającego podanej w nagłówku zapytania. Na prośbę oferenta wydane zostanie pokwitowanie odbioru oferty / potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert pocztą, kurierem ani innymi środkami komunikacji.


Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres)
 2. datę sporządzenia
 3. opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu
 4. wartość netto oraz wartość brutto
 5. termin realizacji zamówienia od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia umowy
 6. termin ważności oferty
 7. udzielony termin gwarancji
 8. podpis oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu


Przedkładana oferta musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, rodzaj udzielonej gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, itp.

Uwagi

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku
  braku złożenia co najmniej dwóch ofert na każde z wymienionych zadań. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia przetargu
  bez podania przyczyny, zarówno w zakresie całego postępowania jak również poszczególnych zadań.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w walutach obcych. Dla potrzeb obliczenia punktacji ceny ofertowa w walucie obcej zostanie przeliczona na polskie złote po kursie sprzedaży danej waluty ogłoszonej przez NBP i obowiązującej w dniu wpływu oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uznania zaoferowanego okresu gwarancyjnego jako okresu łączonego gwarancji fabrycznej producenta przedłużonej o gwarancję handlową udzieloną przez sprzedawcę w rozumieniu kodeksu cywilnego
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy / złożonego zamówienia w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a takie zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
 5. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć np.: panujące warunki atmosferyczne, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe (deszcz, śnieg, grad), utrudniające terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, wystąpienie siły wyższej czy opóźnienie przez producenta wykonania danej maszyny.
 6. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy / wykonawcy a dostawcą / wykonawcą w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce Zamawiającego jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji Zamawiającego
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika Zamawiającego
  4. pozostawaniu z Zamawiającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Załączniki: https://drive.google.com/open?id=1MqMAMz5H2sw6KvlocLinjQa0KwpIcBRN

Przejdź do góry strony